İçme Suyundaki Kireç Faydalı Mıdır? Zararlı Mıdır?

İçme Suyundaki Kireç Faydalı Mıdır - Zararlı Mıdır

Genellikle kaynatılan suda oluşan tortuların zararlı olduğunu düşünülmektedir ve bu nedenle de kullanılan suyu değiştirilmektedir. Ancak, suda oluşan tortular ve kireç aslında suyun zengin mineralli olduğunun göstergesi olmaktadır.

Kaynama sırasında ortaya çıkan ve kaynama kaplarının dibinde biriken kireç ve tortular aslında günlük kullanılan damacana ya da pet sularının sağlıklı ve zengin mineralli yapısının bir göstergesi olmaktadır. Suya sertliğini veren bu maddeler aslında suyun doğal yapısıyla ilgili ipuçları vermektedir.

Su Kaynatıldığında Neden Tortu Oluşur?

Yüksek mineralli doğal suların kaynatılması sırasında meydana gelen kireç ve tortu oluşumlarının olumsuz bir özellik olarak düşünülmektedir. Oysa bunların yüksek mineralli doğal sulara sertliğini veren ve kaynatma sırasında oluşan, suda çözünmeyen kalsiyum karbonat ve magnezyum karbonat bileşikleri olduğunun söylenmesi gerekmektedir.

En genel ve en bilinen adıyla kireç olarak isimlendirilen bu maddenin düşünüldüğünün aksine, içilen sudaki mineral zenginliğinin ve sağlığın bir göstergesi olduğunun altının çizilmesi gerekmektedir. Zaten içtiğinizin suyun mineral yapısını üzerindeki etiketi okuyarak kolayca öğrenebileceğiniz de bir gerçek olmaktadır.

Sert ve Doğal Mineralli Sular Sağlığa Yararlı mı?

Sert, yani çok düşük mineralli olmayan doğal mineralli su ısıtıldığı ya da kaynatıldığı zaman ana maddesi suda çözünmeyen kalsiyum karbonat, yani kireç olan tortu meydana gelmektedir.

Konulduğu kap, çaydanlık ya da tencere diplerinde çökmektedir. Burada gerçekleşen kimyasal süreç, suyun sertliğini oluşturan kalsiyum ve bikarbonat iyonlarının ısıtma ya da kaynatma sırasında, esası kalsiyum karbonat tuzu olan tortu oluşturarak dibe çökmesi ve halk arasında da kireç diye bilinen sert çökeltiler oluşturması sürecidir.

Sert suların ve doğal mineralli suların son yıllarda bilimsel olarak kanıtlanan ve giderek daha iyi anlaşılan, insan sağlığı üzerindeki bir dizi olumlu etkileri de aslında içerdikleri kalsiyum, magnezyum ve bikarbonat iyonlarına yani suya sertliğini veren maddelere bağlı olmaktadır.

Sırma ve Lacivert Su Bayileri

İnsan sağlığı için faydası yadsınamayacak olan suyun nereden alındığı da önemli olmaktadır. Çünkü, Sırma ve Lacivert su gibi kalsiyum, magnezyum açısından zengin olan suların kullanılması sağlık için çok önemli olmaktadır. Bunun temel sebebi, doğal ve sağlıklı suların insanların vücutlarında da olumlu etkiler bırakmaya meyilli olması gösterilebilmektedir.

Bu nedenle de magnezyum, kalsiyum gibi önemli bileşenlere sahip sağlıklı sulardan içmek isteyenlerin Sırma ve Lacivert su bayilerinden Lacivert ve Sırma su siparişi vermeleri önerilmektedir. Çünkü, tamamıyla doğal mineralli olan Lacivert ve Sırma suların insan sağlığına birçok olumlu etkisi mevcuttur.

https://www.marsu.com.tr/

Paylaş :