Su Olmasaydı Ne Olurdu?

Su Olmasaydı Ne Olurdu

Su her canlı için önemli bir yaşam kaynağıdır. Bunun için su olmasaydı yeryüzünde canlı yaşamı söz konusu olmazdı.

Su denildiğinde genelde akla ilk gelen sağlıklı içme suyu olmuştur, ancak suyun sadece vücudun ihtiyacı olduğu için değil doğanın bir gerekliliği olmasından dolayı da önemi çok büyüktür. Su konusunda genel bir bakış yaptığımızda okyanuslar, denizler, göller dünyanın yaklaşık olarak onda yedisini kaplıyor. Yani su yalnızca canlılar için değil dünya içinde çok önemlidir.

İnsan Vücudu İçin Suyun Önemi

Tahmin ediyoruz ki bu bilgiyi birçok makalede okudunuz videoda gördünüz. Ancak yine de belirtmek isteriz ki insan vücudunun yaklaşık olarak 3/2’si suyla doludur. Bunun nedeni ise vücudun minerallere olan ihtiyacından kaynaklanır. Yani insan sadece susuzluğunu gidermek ve açılan boşluğu doldurmak için suya ihtiyaç duymaz. Uyuması, uyanması, hasta olmaması ve olduğunda iyileşmesi için bile suya ihtiyacı vardır. Çünkü bazı mineralleri ancak sudan almak mümkündür.

Evrende bulunan her hayatın varlığı suyla mümkündür. Güneşten gelen ısı yeryüzündeki suyun buharlaşmasını sağlar ve buharlaşan su damlacıkları bulutlar şeklinde atmosferde kümelenir. Bu kümeler yeteri büyüklüğe ulaştığında ise tekrar yağmur, dolu, kar şeklinde yeryüzüne iner. Bu canlıların yaşam döngüsü için çok önemlidir.

Suyun Bitkiler İçin Önemi

Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bu döngü yağış şeklinde gerçekleştiği için topraktaki bitkilerde ihtiyacı olan suyu bu şekilde karşılamış olur. Tabiattaki tüm bitkiler ihtiyaçlarını topraktan ve sudan karşılar ve aldıkları fazla suyu terleme yoluyla yeniden atmosfere gönderir.

Akarsular ve yağışlar yeryüzünü zamanla büyük değişikliklere uğratır. Günümüzde yapılan büyük barajlar ise bu suların tutulmasını sağlar.

Suyun önemine dini açıdan baktığımızda ise Allah, suyu insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve yaşamın devam etmesi için yaratmıştır. Su doğanın içerisinde bir denge oluşturması için çok önemlidir ve her canlı suya muhtaçtır. Bu muhtaçlığı Ramazan ayında tuttuğumuz oruç sırasında su içemediğimizde çok daha açık ve net bir şekilde anlayabiliriz.

Doğal ve sağlıklı su için bize https://www.marsu.com.tr adresimizden ve 0 (850) 255 99 99 numaralı sipariş hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Paylaş :